More

  100% Discount || Kurumsal Girişimcilik Eğitimi

  Telegram Messenger | LinkedIn

  Kurumsal Girişimcilik Eğitimi

  Requirements
  Yok
  Description
  Ülke ekonomilerine mikro ve makro düzeyde önemli bir katma değer sağlayan kurumların girişimci karakteristikleri üzerine, rekabetin daha yoğun ve şiddetli yaşandığı gelişmiş batı ekonomilerinde yapılan bilimsel çalışmalarda ciddi bir artış gözlemlenmesine karşın, bu kavram Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde yeteri kadar bilinmemekte ve dolayısıyla tartışılmamaktadır. Ülkemizde faaliyet gösteren, kamu ve özel sektör yöneticileri ile işletme yönetimi alanında çalışmalarını sürdüren araştırmacılara, kurumsal girişimcilik

  kavramının ortaya çıkış ve gelişim sürecinin bileşenleriyle birlikte sunulması ve böylelikle bu önemli konuda bir farkındalık yaratılma düşüncesi, bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır.

  Bu amaç doğrultusunda, söz konusu çalışmada, kurumsal girişimciliğin kavramsal gelişimi oldukça geniş bir yazın taraması ile aktarılarak akabinde boyutları üzerinde tartışılmıştır. Çalışma, uygulamacı ve araştırmacılara gelecekteki benzer çalışmalara kaynak teşkil etmesi açısından öneriler sunularak sonuçlandırılmıştır.

  2000’li yılların başarılı işletmeleri, hızla artan küresel rekabet ortamına uyum sağlamak için öncelikle kurumsal kimliklerini kazanmakta devamında ise, girişimci hamleler ile süratle değişen pazar koşulları karşısında rekabet avantajı elde etmeye ve bu avantajlarını sürdürmeye çalışmaktadırlar. Özellikle, kurumsal işletmelerin rekabet çevrelerindeki fırsatları değerlendirmek üzere girişimci bir kimlik kazanmasının altındaki temellerin araştırılması, son dönemdeki yönetim bilimleri alanında değer kazanan bir araştırma ve çalışma konusu olmaya başlamıştır. Fırsatları değere çevirebilen bu örgütsel davranış biçimi, uluslararası yazında “Corporate Entrepreneurship” olarak genel kabul görmekte ve bu konu üzerine yapılan bilimsel çalışmaların sayısı her geçen gün daha da artmaktadır

  Who this course is for:
  Girişimci Ruha Sahip Olan Tüm Girişimciler


  Get this Deal


  Get this Deal

  #Kurumsal #Girişimcilik #Eğitimi #Get this Deal
  تخفيضات,كوبونات,كوبون,عروض,كوبون كل يوم
  Get this Deal,Get this Deal
  udemy sale,udemy for business,udemy discount,udemy gutschein,business administration,discount factor,course deutsch,course catalogue,udemy course discount,javascript courses online,javascript course,freebies,toefl speaking,excel courses online,excel courses,excel templates dashboard,software engineering course online,software engineering course,

  Related articles